קשרי משקיעים (Investor relations) או בראשי תיבות IR הם שורת פעילויות שמבצעת חברה ציבורית על מנת לידע את בעלי המניות שלה ומשקיעים פוטנציאליים באסטרטגיה שלה, בתוכניותיה העסקיות ובתוצאות של פעילותה.​

שקיפות אמינות וזמינות - אסטרטגיית קשרי משקיעים שלנו בנויה על בנייה, העמקה, תחזוק ושימור קשר רציף ומערכת יחסים ארוכת טווח עם פעילי השוק.

 

אנו מאמינים שהמשקיעים צריכים להכיר את החברה , נתוניה וייחודה ולייצר אמון ומחויבות כלפי הנהלתה והאסטרטגיה שלה לטווח ארוך.

 

מנסיוננו, מערכת יחסים זו מסייעת לתאם את הציפיות בין משקיעי החברה לחברה ומסייעת להם להעריך את פעילות החברה בצורה נכונה.  למידע נוסף, לחץ כאן 

יחסי ציבור פיננסיים

כחלק מפעילות קשרי המשקיעים של החברה, אנו מספקים ללקוחותינו יחסי ציבור פיננסיים, במסגרתם אנו מייצרים תקשורת שוטפת עם כלי התקשורת הפיננסיים עבור החברות, מתוך הבנה שכלי התקשורת הינם חלק ממארג הכלים העומד לרשות החברות למטרת יצירת קשר עם ציבור המשקיעים. למידע נוסף, לחץ כאן 

 

ליווי הנפקות והפצות

במסגרת שירותי המשרד, אנו מייעצים לחברות בתהליכי הנפקת מניות, איגרות חוב והפצת מניות. לאורך השנים ליווינו עשרות חברות בתהליכים אלו וסייענו להן. למשרדנו היכרות עם כל מגוון החתמים בישראל, כמו גם כלל גופי ההשקעה. היכרות זו מאפשרת לנו לסייע ללקוחותינו לבצע את הבחירות הנכונות. למידע נוסף, לחץ כאן

ניהול משברים

ניהול מערכת יחסים חיובית ורציפה מול שוק ההון והתקשורת הפיננסית לאורך כל השנה מסייע לחברות ציבוריות לצלוח תקופות משבר. בעת תקופות משבר, אנו מסייעים ללקוחותינו בגיבוש המסרים ובתקשורת מול הגורמים הרלוונטיים במטרה לעבור את המשבר בצורה המיטבית. 

למידע נוסף, לחץ כאן 

קשרי משקיעים (Investor Relations)